To nejaktuálnější z naší školky

Kouzelná noc ve školce

Z 8. 6. na 9. 6. 2023. Přespávání předškoláků v MŠ (táborák, opékání buřtů, zpívání s kytarou, noční bojovka s pokladem)-.

Zobrazit více

Výskyt neštovic v MŠ Lom

Upozorňujeme v MŠ Lom se objevil zatím jeden případ onemocnění neštovic.

Zobrazit více

Změna výše školného

Od září 2023 bude školné činit 450 Kč / měsíc.

Zobrazit více

Zprávička měsíce

Jak to žije v naší MŠ – březen

Březen byl pro nás nabytým měsícem. Všechny třídy si jaro vychutnávaly jak venku v přírodě, tak na zahradě MŠ, o kterou děti pečují. Třída sluníček si na hřišti vyzkoušela vysázet vlastní osení, které si děti následně odnesly domů a hned první březnový den se vydala do lesa stavět oblíbené domečky pro lesní skřítky a pozorovat první […]

Zobrazit více

O nás

Posláním naší mateřské školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, samostatné a podporovat jejich seberealizaci a osobní zodpovědnost. Rozvíjet v dětech kladný vztah k přírodě, úctu k životu a vzbuzovat zájem o ochranu přírody, vnímat přírodní cykly a tradice na vesnici.

V rámci ŠVP se zaměřujeme na environmentální výchovu předškolních dětí. Stali jsme se členy středočeského ekologického sdružení Mrkvička. Vytvořili jsme projekt „Zvířátka v naší MŠ“, děti se starají o dvě morčátka, africké oblovky, rybičky, „domácí“ mraveniště, žížalí kompostér a také o slepičky na zahradě v Lomu. Na zahradě jsme s dětmi vybudovali vyvýšené bylinkové, zeleninové a květinové záhony. Péčí o zvířata a zahradu děti získávají prožitkovou formou nové zkušenosti a dovednosti, učí se odpovědnosti.

Tráva