Čekejte prosím...

M
E
N
U

AktualityINFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ

Od 12. dubna 2021 bude MŠ otevřená pouze pro děti s předškolním vzděláváním. Pro mladší děti je školka až do odvolání uzavřena. Výjimku mají pouze děti zdravotních a pedagogických pracovníků.

Děti se budou testovat 2x týdně (pondělí a čtvrtek). První test se provede první den osobní přitomnosti dítěte ve škole v týdnu. Tento preventivní test se bude provádět bezprostředně po příchodu do školky za přítomnosti rodiče a pedagogického pracovníka.

Nemusí se testovat děti, které:

- doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní

- “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

V případě pozitivního výsledku testu škola vystaví dítěti potvrzení s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Odloučené pracoviště Záboří (třída Sluníčka) bude po dobu výjmečné situace sloučeno do Mateřské školky Kly, Lom.

Podrobné informace naleznete na https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit

V případě nejasností volejte ředitelce MŠ.

Vážení rodiče,

veškeré informace a dokumenty k zápisu do MŠ na školní rok 2021/22 najdete v záložce: Zápis do MŠ

Sdělení ředitelky školy k zápisu do I. třídy

Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 bude letos zápis k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

1. V termínu od 1. dubna do 20. dubna 2021 zašlou rodiče ředitelství naší školy vyplněné tiskopisy Žádost o přijetí do ZŠ a Zápisový list žáka.

2. Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad školní docházky, zašlou Žádost o odklad, doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře (nebo klinického psychologa).

3. Tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách školy: www.zskly.cz.

4. Doložení rodného listu je možné prostou kopií bez ověření.

5. Vyplněné dokumenty můžete zaslat prostřednictvím datové schránky (xggpezn), e-mailu s elektronickým podpisem (zs.kly@centrum.cz), poštou nebo osobně po telefonické domluvě (731 718 205). Pokud rodič podá žádost jiným způsobem, např. e-mailem bez el. podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

6. Přednost mají děti s trvalým pobytem v obci Kly a Tuhaň do počtu 30 žáků.

7. Při nejasnostech volejte na tel. 731 718 205 a domluvíme se na podrobnostech.

Děkuji, Mgr. Jana Palanská

Vybaveni dětí

Informace k placení školného

  • Platba za školné je nově přijímána pouze na účet MŠ: 181863082/0300 (účet je pořád stejný).
  • Do zprávy pro příjemce prosím vždy pište JMÉNO DÍTĚTE.
  • Prosíme, aby platba za docházku byla uhrazena do 15. dne v měsíci, na měsíc následující (tj. platba na listopad do 15. října).
  • Platby prosím zasílejte jednotlivě na každý měsíc zvlášť - 435Kč/měsíc, vhodné je zřídit trvalý příkaz.