Čekejte prosím...

M
E
N
U

AktualityOZNÁMENÍ

Od 17. 5. 2021 je povolen vstup rodičů do budovy MŠ s respirátory.

Prosíme, předávejte své dítě osobně přímo ve třídě paní učitelce.

Používejte prosím návleky na boty. Děkujeme.

FOCENÍ TŘÍD

Focení tříd proběhne dne 21. 5. 2021 v pátek v prostorech MŠ.

Fotografie bude placena z fondu rodičů, cená činí 100,- Kč.

V případě zájmu o další samostatné fotografie dětí, prosíme nahlásit paní učitelce.

VYŠETŘENÍ ZRAKU DÍTĚTE

Dne 24. 5. 2021 se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix. Poplatek za vyšetření zraku činí 170,- Kč.

V případě zájmu nahlašte paní učitelce.

UZAVŘENÍ MŠ

MŠ Kly, Lom a odloučené pracoviště Záboří bude uzavřeno od 1. 8. do 31. 8. 2021.

Prázdninový provoz bude probíhat v MŠ Kly, Lom. Děti z odloučeného pracoviště Záboří budou docházet do MŠ Kly, Lom.

Vážení rodiče,

veškeré informace a dokumenty k zápisu do MŠ na školní rok 2021/22 najdete v záložce: Zápis do MŠ

Sdělení ředitelky školy k zápisu do I. třídy

Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 bude letos zápis k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

1. V termínu od 1. dubna do 20. dubna 2021 zašlou rodiče ředitelství naší školy vyplněné tiskopisy Žádost o přijetí do ZŠ a Zápisový list žáka.

2. Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad školní docházky, zašlou Žádost o odklad, doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře (nebo klinického psychologa).

3. Tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách školy: www.zskly.cz.

4. Doložení rodného listu je možné prostou kopií bez ověření.

5. Vyplněné dokumenty můžete zaslat prostřednictvím datové schránky (xggpezn), e-mailu s elektronickým podpisem (zs.kly@centrum.cz), poštou nebo osobně po telefonické domluvě (731 718 205). Pokud rodič podá žádost jiným způsobem, např. e-mailem bez el. podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

6. Přednost mají děti s trvalým pobytem v obci Kly a Tuhaň do počtu 30 žáků.

7. Při nejasnostech volejte na tel. 731 718 205 a domluvíme se na podrobnostech.

Děkuji, Mgr. Jana Palanská

Vybaveni dětí

Informace k placení školného

  • Platba za školné je nově přijímána pouze na účet MŠ: 181863082/0300 (účet je pořád stejný).
  • Do zprávy pro příjemce prosím vždy pište JMÉNO DÍTĚTE.
  • Prosíme, aby platba za docházku byla uhrazena do 15. dne v měsíci, na měsíc následující (tj. platba na listopad do 15. října).
  • Platby prosím zasílejte jednotlivě na každý měsíc zvlášť - 435Kč/měsíc, vhodné je zřídit trvalý příkaz.